Väder och temperatur i Miami

Klimat och väder i Miami

Solen i Miami visar sig cirka 3000 timmar om året, vilket innebär en hel del sol.

Florida är den enda av alla USA:s delstater som har subtropiskt och fuktigt klimat. Sommaren är från början av juni till början av oktober.

Eftersom luftfuktigheten är hög regnar det ofta en skvätt på efermiddagarna under sommarhalvåret.

Under vinter-halvåret kan temperaturen variera rejält, allt från 30 grader ändå ner till 5 grader har uppmätts. Temperaturen i Atlanten är väldigt behaglig och varierar från 22 till 32 grader.

Det regnar som minst från januari och maj och det är även under den här persioden det lämpar sig bäst att åka till Miami vädermässigt.

Även under hösten kan det vara bra att åka eftersom de varmaste och fuktigaste dagarna är över då.